Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh tra Chính phủ: Sẽ thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm