Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý sách giáo khoa giáo dục

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo. Ảnh TT
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo. Ảnh TT
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo. Ảnh TT
Lên top