Thanh tra Chính phủ lập Ban Chỉ đạo thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế

Nhiều địa phương có liên quan đến vụ án kit test COVID-19 Việt Á đang được làm rõ. Ảnh: LDO
Nhiều địa phương có liên quan đến vụ án kit test COVID-19 Việt Á đang được làm rõ. Ảnh: LDO
Nhiều địa phương có liên quan đến vụ án kit test COVID-19 Việt Á đang được làm rõ. Ảnh: LDO
Lên top