Thanh tra Chính phủ đề xuất quy trình xử lý đơn khiếu nại, phản ánh

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo các cấp và số điện thoại đường dây nóng của Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra TP Hải Phòng được công khai để người dân liên lạc. Ảnh: Quang Thái
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo các cấp và số điện thoại đường dây nóng của Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra TP Hải Phòng được công khai để người dân liên lạc. Ảnh: Quang Thái
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo các cấp và số điện thoại đường dây nóng của Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra TP Hải Phòng được công khai để người dân liên lạc. Ảnh: Quang Thái
Lên top