Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án Thủ Thiêm: Kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tổ chức, cá nhân

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan tới các khuyết điểm, vi phạm liên quan tới dự án Thủ Thiêm. Ảnh;: PV
Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan tới các khuyết điểm, vi phạm liên quan tới dự án Thủ Thiêm. Ảnh;: PV
Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan tới các khuyết điểm, vi phạm liên quan tới dự án Thủ Thiêm. Ảnh;: PV
Lên top