Thành phố Thủ Đức được giao thu ngân sách hơn 8.300 tỉ đồng năm 2021

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngân sách cho Thành phố Thủ Đức.   Ảnh: Minh Quân
Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngân sách cho Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngân sách cho Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Lên top