Thành phố Thủ Đức - cú hích mới để TPHCM phát triển mạnh hơn

Việc thành lập TP.Thủ Đức sẽ tạo cơ hội bứt phá cho cơ sở hạ tầng TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Việc thành lập TP.Thủ Đức sẽ tạo cơ hội bứt phá cho cơ sở hạ tầng TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Việc thành lập TP.Thủ Đức sẽ tạo cơ hội bứt phá cho cơ sở hạ tầng TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Lên top