Thành phố Thủ Đức có 60 ngày để sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức.  Ảnh: Minh Quân
Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Lên top