Thành phố Thủ Đức chính thức bổ nhiệm các trưởng phòng, ban

Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng các lãnh đạo phòng ban thuộc UBND thành phố Thủ Đức. Ảnh: KIỀU PHONG
Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng các lãnh đạo phòng ban thuộc UBND thành phố Thủ Đức. Ảnh: KIỀU PHONG
Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng các lãnh đạo phòng ban thuộc UBND thành phố Thủ Đức. Ảnh: KIỀU PHONG
Lên top