Thành phố Bạc Liêu lần đầu có nữ chủ tịch

Nữ chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu cùng tân Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu ra mắt các đại biểu. Ảnh Nhật Hồ.
Nữ chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu cùng tân Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu ra mắt các đại biểu. Ảnh Nhật Hồ.
Nữ chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu cùng tân Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu ra mắt các đại biểu. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top