Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Thanh niên phải xung phong đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Báo Tiền Phong
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Báo Tiền Phong
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Báo Tiền Phong
Lên top