Thành lập thị trấn Đồng Lộc, Lai Uyên và Tân Thành

Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)