Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Lên top