TPHCM:

Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Công an TPHCM thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: CATP
Công an TPHCM thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: CATP
Công an TPHCM thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: CATP
Lên top