Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: Quang Vinh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: Quang Vinh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: Quang Vinh
Lên top