Thanh Hoá thu hút 285.177 tỉ đồng tại hội nghị xúc tiến đầu tư

Hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hoá năm 2020. Ảnh: T.L
Hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hoá năm 2020. Ảnh: T.L
Hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hoá năm 2020. Ảnh: T.L
Lên top