Thanh Hoá: Thêm một cán bộ trẻ được chỉ định làm Bí thư Huyện uỷ

Ông Nguyễn Văn Biện - tân Bí thư Huyện uỷ huyện Thiệu Hoá. Ảnh: B.T.H
Ông Nguyễn Văn Biện - tân Bí thư Huyện uỷ huyện Thiệu Hoá. Ảnh: B.T.H
Ông Nguyễn Văn Biện - tân Bí thư Huyện uỷ huyện Thiệu Hoá. Ảnh: B.T.H
Lên top