Thanh Hoá sẽ là cực tăng trưởng mới cùng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Xuân Hùng |

"Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58 về phát triển Thanh Hoá có một ý nghĩa hết sức quan trọng, là mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa" - đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định tại hội nghị triển khai Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về phát triển Thanh Hoá.

Nghị quyết 58 - mốc son quan trọng trong phát triển Thanh Hoá

Ngày 31.8, tại Thanh Hóa, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.  Ảnh: X.H

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thanh Hoá là vùng đất địa linh nhân kiệt, là vùng văn hoá độc đáo, giàu có; có vị trí chiến lược cả trong chiến tranh và thời bình. Những năm qua, Thanh Hoá đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế. Những thành tựu này rất quan trọng và đáng tự hào, tạo nên diện mạo phát triển mới cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế và năng lực nội sinh của Thanh Hóa, nhất là tiềm năng con người và chiều sâu văn hóa - lịch sử, còn rất lớn. Nếu phát huy hiệu quả những tiềm năng này, thì Thanh Hóa còn phát triển nhanh hơn nữa, bền vững hơn nữa, và đóng góp quan trọng hơn nữa vào phát triển chung của đất nước.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, sâu sắc các mặt về Thanh Hóa, nhằm ghi nhận những thành quả đã đạt được; động viên, khích lệ những nỗ lực của Thanh Hóa trong những năm qua; khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thanh Hoá; tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và nhận thức; mở đường cho giải pháp mới, đột phá, tháo gỡ khó khăn, thu hút nguồn lực, trong bối cảnh mới, tạo động lực và không gian phát triển mới cho Thanh Hóa, đồng thời cũng là cơ hội để cả nước biết nhiều hơn về Thanh Hóa, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là lần đầu tiên, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa. Mục tiêu đến năm 2030: Thanh Hóa phải trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đặc biệt, Thanh Hóa phải là cực tăng trưởng mới; nằm trong tứ giác tăng trưởng: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hoá.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: X.H

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58 là kết tinh những nỗ lực rất to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Thanh Hóa trong suốt chặng đường lịch sử vừa qua, đồng thời là sự quân tâm sâu sát của Trung ương đối với tỉnh Thanh Hóa.

Nghị quyết có một ý nghĩa hết sức quan trọng, là mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa, là một mốc son để khẳng định vai trò quan trọng của Thanh Hóa trong những đóng góp đổi mới, phát triển của cả đất nước.

"Nghị quyết đặt ra cho Thanh Hóa phải là một cực phát triển để tạo ra một tứ giác phát triển trên nền tảng tam giác phát triển là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Với sự phát triển của Thanh Hóa thì Thanh Hóa trở thành một cực phát triển, một động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ, tạo ra sự kết nối giữa Bắc Trung Bộ với tứ giác phát triển, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa với Duyên hải Bắc Bộ cũng như với vùng Tây Bắc. Có nghĩa là với sự phát triển của Thanh Hóa, tạo ra sức lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của hầu như toàn bộ các tỉnh phía Bắc. Điều đó cho thấy, Nghị quyết này không chỉ dừng lại việc phát triển cho Thanh Hóa mà còn góp phần thúc đẩy, lan tỏa cho các tỉnh trong cả nước" - đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định.

Triển khai Nghị quyết không phải chỉ là chương trình của các cấp uỷ

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị: Quán triệt triển khai Nghị quyết không phải chỉ là chương trình của các cấp ủy, của các cấp chính quyền, mà đặc biệt làm sao cho người dân cũng đồng tình ủng hộ và nắm chắc chương trình này, để qua đó người dân sẽ đồng hành, sẽ tham gia, sẽ ủng hộ các nội dung trong Chương trình, nhưng đồng thời người dân cũng sẽ giám sát các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền trong việc quán triệt Nghị quyết. Để làm sao qua hàng năm, qua từng thời kỳ, người dân Thanh Hóa sẽ là người được thụ hưởng thành tựu của quá trình phát triển này - như vậy Nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống, mới thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong Nghị quyết.

Bên cạnh việc Thanh Hóa ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động thì tới đây Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ. Yêu cầu đặt ra là tuy là hai chương trình nhưng phải là 1, gắn kết với nhau. Trong đó, Chương trình của tỉnh phải được cụ thể hóa tới các cấp, từng cấp ủy, đảng viên, các. Tinh thần cốt lõi của báo cáo chính trị sắp tới phải thể hiện được toàn bộ tinh thần của Nghị quyết 58 này. Và mục tiêu cuối cùng vẫn là phải đưa được Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng chí cũng đánh giá cao sự tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương. Thể hiện sự tiếp tục quan tâm, đồng hành của Trung ương đối với Thanh Hóa. Bởi nếu chỉ Thanh Hóa quyết tâm thì chưa đủ mà phải có sự vào cuộc của các ban, bộ, ngành Trung ương thì mới có thể thực hiện hiệu quả.

 
Hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hoá 2020 thu hút gần 15 tỉ USD. Ảnh: X.H

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng rằng, với bề dày lịch sử, với truyền thống cách mạng, với nền tảng văn hóa và với con người Thanh Hóa, nhất là trong giai đoạn hiện nay, với khát vọng, với quyết tâm rất là to lớn, chắc chắn trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ vươn mình đứng dậy để cùng với các địa phương trong vùng và cả nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị và lời căn dặn của Hồ Chủ tịch: “Tỉnh Thanh Hoá phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu. Một tỉnh kiểu mẫu, một nước kiểu mẫu, thì thế giới biết nước ta là một nước đáng được độc lập, thống nhất dân tộc tự do…”.

Trân trọng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển Thanh Hoá, đồng chí Trịnh Văn Chiến – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho rằng, việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về phát triển Thanh Hoá là dấu mốc lịch sử quan trọng, có ý nghĩa rất to lớn với tỉnh. Thanh Hoá sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra, và ngay thời gian tới sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án phát triển Thanh Hoá, đây là sự nghiệp của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hoá vì một Thanh Hoá hùng cường.

Vì vậy, đồng chí Trịnh Văn Chiến mong muốn bên cạnh sự ủng hộ, tạo điều kiện của Trung ương thì các thế hệ lãnh đạo của Thanh Hóa, toàn thể quân và dân Thanh Hóa tiếp tục đóng góp, thực hiện quyết liệt hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong Nghị quyết cũng như kỳ tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã trình bày đề án phát thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị. Theo đó, sẽ thực hiện 3 đột phá chiến lược, gồm:

Đột phát về thể chế: Đột phá về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải cách hành chính công; mức độ ứng dụng và sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế. Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thể chế liên kết vùng.

Đột phá về cơ sở hạ tầng: Đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối các cực tăng trưởng, kết nối với các tỉnh khác ngoài vùng (Tây Tây Bắc; đồng bằng sông Hồng: đường cao tốc, đường ven biển…); Trung tâm lôgicstics hạng I; Cảng nước sâu Nghi Sơn hạng I A; nâng cấp sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế…

Đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao: Cán bộ lãnh đạo, quản lý; nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực; văn hoá và con người Thanh Hoá.


Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sôi động lễ diễu hành tuyên truyền biển đảo tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Lễ ra quân, diễu hành xe tuyên truyền cổ động Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận đã diễn ra sôi động tại TP. Thanh Hoá sáng 22.7.

Tưng bừng triển lãm ảnh về biển đảo tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều ngày 21.7, tại quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở TTTT tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm ảnh thi đua tuyên truyền về chủ quyền và phát triển biển, đảo Việt Nam. Triển lãm nằm trong khuôn khổ Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: Thanh Hoá phải trở thành một cực tăng trưởng mới trong vùng

THEO CHINHPHU.VN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra chiều 17.7 tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Sôi động lễ diễu hành tuyên truyền biển đảo tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Lễ ra quân, diễu hành xe tuyên truyền cổ động Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận đã diễn ra sôi động tại TP. Thanh Hoá sáng 22.7.

Tưng bừng triển lãm ảnh về biển đảo tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều ngày 21.7, tại quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở TTTT tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm ảnh thi đua tuyên truyền về chủ quyền và phát triển biển, đảo Việt Nam. Triển lãm nằm trong khuôn khổ Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: Thanh Hoá phải trở thành một cực tăng trưởng mới trong vùng

THEO CHINHPHU.VN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra chiều 17.7 tại Trụ sở Trung ương Đảng.