Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Hóa: Qua cầu phao, 2 người tử vong