Thanh Hóa: Phát hoảng khi thấy thi thể không đầu trôi trên biển