Thanh Hóa: Phát hiện thêm 2 thi thể trong vụ sạt lở