Thanh Hóa: Phát hiện nam thanh niên chết trong nhà vệ sinh công cộng

Rất đông người dân tụ tập tại hiện trường.
Rất đông người dân tụ tập tại hiện trường.
Rất đông người dân tụ tập tại hiện trường.