Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Hóa: Phát hiện hai người chết trên cánh đồng ngô