Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Hóa: Những hình ảnh xúc động ngày tân binh lên đường nhập ngũ