Thanh Hoá muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, văn minh, hiện đại

Bộ Chính trị  làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ảnh: B.T.H
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ảnh: B.T.H
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ảnh: B.T.H
Lên top