Thanh Hóa: Mất tiền vì công ty tư vấn tài chính lừa đảo