Thanh Hóa: Lũ quét, 2 người chết, 5 người mất tích