Thanh Hóa: Liên tục bắt giữ xe vận chuyển hàng lậu chạy qua địa bàn