Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Hóa: Không cho tiền mua điện thoại, nam thanh niên tự đốt nhà mình