Thanh Hóa: Du khách vẫn thản nhiên tắm biển dù bão cận kề