Thanh Hoá: Chưa cho phép tăng thêm bất cứ xe điện nào ở Sầm Sơn