Thanh Hóa: Cách chức nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định

Đi liền với quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Định cũng lâm vào nợ hàng chục tỉ tiếp khách. Ảnh: T.L
Đi liền với quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Định cũng lâm vào nợ hàng chục tỉ tiếp khách. Ảnh: T.L
Đi liền với quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Định cũng lâm vào nợ hàng chục tỉ tiếp khách. Ảnh: T.L
Lên top