Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Hóa: Bà Hỏa liên tục hỏi thăm, người dân thiệt hại hàng tỷ đồng