"Thành công của AIPA 41 góp phần nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam"

Phiên họp báo được diễn ra ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc AIPA 41. Ảnh Hải Nguyễn
Phiên họp báo được diễn ra ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc AIPA 41. Ảnh Hải Nguyễn
Phiên họp báo được diễn ra ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc AIPA 41. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top