Thăng quân hàm Thượng sĩ cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang thăng quân hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Bắc Giang. Ảnh: N. Chương
Công an tỉnh Bắc Giang thăng quân hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Bắc Giang. Ảnh: N. Chương
Công an tỉnh Bắc Giang thăng quân hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Bắc Giang. Ảnh: N. Chương
Lên top