Tháng Chủ tịch HĐBA: Tân Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì sự kiện lớn đầu tiên

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên thảo luận ngày 8.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên thảo luận ngày 8.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên thảo luận ngày 8.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top