Tháng 9.2020, sẽ báo cáo Bộ Chính trị phương án nhân sự ĐH Đảng bộ Hà Nội

Bí thư Hà Nội chủ trì hội nghị ngày 24.7. Ảnh: hanoi.gov
Bí thư Hà Nội chủ trì hội nghị ngày 24.7. Ảnh: hanoi.gov
Bí thư Hà Nội chủ trì hội nghị ngày 24.7. Ảnh: hanoi.gov
Lên top