Tháng 7.2021 đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh minh hoạ: Người dân làm CMND tại Công an TP.Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh minh hoạ: Người dân làm CMND tại Công an TP.Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh minh hoạ: Người dân làm CMND tại Công an TP.Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top