Hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020):

Tháng 5, thăm Nhà sàn Bác Hồ trên đất Sen hồng

Một góc Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Di tích Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: LỤC TÙNG
Một góc Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Di tích Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: LỤC TÙNG
Một góc Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Di tích Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top