Tháng 3 ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Cam Lâm (tỉnh Khánh Hoà). Ảnh: M.T
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Cam Lâm (tỉnh Khánh Hoà). Ảnh: M.T
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Cam Lâm (tỉnh Khánh Hoà). Ảnh: M.T
Lên top