Tháng 12 sẽ lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư

Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh Trần Vương
Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh Trần Vương
Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh Trần Vương
Lên top