Thận trọng khôi phục các chuyến bay giữa Việt Nam với Trung Quốc

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top