Thận trọng, công phu trong soạn thảo Luật Đầu tư công sửa đổi

Cuộc họp về tiến độ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Cuộc họp về tiến độ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Cuộc họp về tiến độ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Hoàng.