Thần tốc xét nghiệm toàn TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội

Công điện của Thủ tướng yêu cầu thần tốc xét nghiệm tại TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh Đức Long
Công điện của Thủ tướng yêu cầu thần tốc xét nghiệm tại TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh Đức Long
Công điện của Thủ tướng yêu cầu thần tốc xét nghiệm tại TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh Đức Long
Lên top