Thần tốc tháo dỡ bốt thu phí ngang ngược gần biển Cồn Vành