Thảm sát ở Lào Cai: “Nếu không cảnh giác, tôi có thể đã chết cùng vợ, 2 con và cháu“