Tham nhũng tinh vi nhất trong lĩnh vực ngân hàng, đất đai

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12. Ảnh: VGP
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12. Ảnh: VGP
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12. Ảnh: VGP
Lên top