Kỷ niệm 92 năm ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2022):

Tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả các giải pháp về công tác tuyên giáo

T.VƯƠNG - P.ĐÔNG |

Ngày 1.8 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức cuộc gặp mặt và trao Kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2022). Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Đà Nẵng và TPHCM. Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động, tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các cấp các giải pháp về công tác tuyên giáo...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo T.Ư... dự cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: 92 năm qua, kể từ ngày 1.8.1930, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó.

Những thắng lợi mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như thành quả có ý nghĩa lịch sử “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Tuyên giáo, trong gần 2 năm qua, kể từ sau Đại hội XIII của Đảng, ngành Tuyên giáo đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt trên tất cả các mặt, từ tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại, dư luận xã hội cho đến khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục - đào tạo, các vấn đề xã hội... trong đó có những việc khó và phức tạp; nhiều việc được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cụ thể là tham mưu tổ chức công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động, tích cực tham gia góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc, công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và quốc tế, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ bối cảnh này đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải nỗ lực, cố gắng, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề có tầm chiến lược, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới...

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên giáo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, điều có ý nghĩa quyết định là phải luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo bảo đảm đủ số lượng và chất lượng tốt, trong đó, coi trọng chất lượng hơn số lượng...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động, tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các cấp các giải pháp về công tác tuyên giáo; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

T.VƯƠNG - P.ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Ngành Tuyên giáo phải kịp thời giải đáp những vấn đề đặt ra trong xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả, giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống xã hội.

Kỷ niệm 92 năm ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2022): Đổi mới phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

92 năm qua, kể từ ngày 1.8.1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Trao đổi với PV Lao Động, PGS-TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) khẳng định, bối cảnh tình hình phát triển mới càng đặt ra yêu cầu về đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. 

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tặng quà, trao nhà tình nghĩa tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 29.7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và dâng hương, dâng hoa tại đền thờ liệt sĩ, di tích căn cứ cách mạng tại huyện Vĩnh Cửu.

Thắng Tottenham, Arsenal chắc ngôi đầu sau vòng 9 Premier League

Văn An |

Arsenal xây chắc vị trí đầu bảng sau chiến thắng thuyết phục trước Tottenham.

Tai nạn ở cầu Mỹ Thuận 2: Vẫn đang khẩn trương tìm kiếm công nhân mất tích

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ tai nạn làm một công nhân rơi xuống sông Tiền mất tích xảy ra tại tháp trụ T16 của cầu Mỹ Thuận 2 phía bờ Vĩnh Long, ông Trần Ngọc (57 tuổi, ngụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế) - cha ruột công nhân mất tích - cùng gia đình đã vào đến hiện trường với mong muốn nhà thầu thi công huy động tối đa phương tiện tìm kiếm. Đến tối ngày 1.10, công tác tìm kiếm công nhân mất tích vẫn đang khẩn trương thực hiện...

CLB Thanh Hoá chặn đứng chuỗi bất bại của Bình Định

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Thanh Hoá giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bình Định tại vòng 17 V.League 2022.

Vì sao phải rà soát quốc tịch cổ đông hãng bay của Johnathan Hạnh Nguyễn?

Vương Trần |

Liên quan tới lý do phải rà soát cổ đông hãng bay của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, vấn đề xác định quốc tịch của cổ đông là bình thường, không có gì phức tạp hóa.

Thí sinh Miss Grand Việt Nam 2022 tiết chế khi hô tên

Nhóm PV |

Đêm chung kết Miss Grand Việt Nam - Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam diễn ra tối 1.10 tại TPHCM.

Ngành Tuyên giáo phải kịp thời giải đáp những vấn đề đặt ra trong xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả, giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống xã hội.

Kỷ niệm 92 năm ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2022): Đổi mới phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

92 năm qua, kể từ ngày 1.8.1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Trao đổi với PV Lao Động, PGS-TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) khẳng định, bối cảnh tình hình phát triển mới càng đặt ra yêu cầu về đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. 

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tặng quà, trao nhà tình nghĩa tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 29.7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và dâng hương, dâng hoa tại đền thờ liệt sĩ, di tích căn cứ cách mạng tại huyện Vĩnh Cửu.