Thảm khốc: Xe container lật giữa khúc cua, đè chết 2 người đi xe máy