Tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ: Việt Nam đưa Bệnh viện Dã chiến cấp 2 sang phái bộ Nam Sudan

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.