Tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ: Việt Nam đưa Bệnh viện Dã chiến cấp 2 sang phái bộ Nam Sudan

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.
Lên top